Пречиствател за въздух: какъв е смисълът?

Пречиствател за въздух: какъв е смисълът? “Кашлям, следователно съм в България”, написа скоро една от българските медии по повод качеството на въздуха в големите градове у нас.

Този проблем се коментира предимно в светлината на замърсяването на открито – от автомобилни изпарения, топлоцентрали, печки на твърдо гориво. Почти не се говори обаче за замърсяването на въздуха в закритите пространства.

За важността на този показател говори статистиката, според която човек приема дневно средно около 2 кг храна и около 3 литра вода, но вдишва и издишва около 17 кубически метра въздух. В затворените пространства, които обитаваме, този въздух е изпълнен с множество различни вещества и живи форми.

Наред с кислорода и въглеродния двуокис въздухът в едно помещение обичайно съдържа водни пари, летливи органични съединения (накратко ЛОС, съставка на повечето бои и лакове), неорганични газове като озон, серен двуокис и др., полулетливи ЛОС – фталати, ретарданти, биоциди, дим, сажди, дезинфектанти, прахови частици, полени. Заедно с тях има и различни живи форми – микроби, вируси, бактерии. Това е причината за разработването на уреди, предназначени за филтриране на домашния въздух.

Защо Air Purifier 2?

• Air Purifier унищожава алергените на прахови акари;

• Air Purifier унищожава мухълните спори;

• Air Purifier унищожава алергените на домашни любимци;

• Air Purifier унищожава бактериите; • Air Purifier унищожава всички вируси;

• Air Purifier значително намалява органичните и остатъчни миризми като тези от цигари например.