Ръководство за ползване на комплект за умен дом

Благодарим Ви, че избрахте Mi Smart Home Kit

Mi Smart Home Kit е съставен от многофункционален хъб/шлюз, датчик за движение, магнитен датчик за врата/прозорец, умен контакт, многофункционален бутон за управление на сценарии.

* Комплектът е предназначен за монтаж на закрито!

* Всички сензори в комплекта са добавени към многофункцнионалният хъб от производителя. Вие можете да използвате комплекта веднага след инсталиране.

Инсталиране на приложението за управление

Всички продукти от екосистемата се управляват от едно приложение Mi Home. Налично е за Android и iPhone OS. Можете да използвате линковете или да потърсите приложението в сътветния пазар за приложения.

* Приложението работи само на Английски език.

ВАЖНО: След инсталиране изберете:

 • Region: Mainland China
 • Language: English
Тази настройка може да се промени и по-късно в меню Profile / Settings / Language and Region
Всяко устройство от екосистемата за автоматизация има собсвен екран за наблюдение и управление. От там се настройват таймери и графици за включване и изключване, преименуване, актуализиране на фирмуер, споделяне с други потребители/членове на семейство/колеги др.

Свързване на устроиството

Първо включете многофункцнионалният хъб в контакт. При включването ще Ви е нужен преходник към европейски контакт. Свържете Вашият телефон към безжичната мрежа, която ще ползва хъба. Стартирайте Mi Home App на Вашият телефон и изберете добавяне на ново устроиство от "+" в горният десен ъгъл.

*Добра практика е да включите хъба на разтояние около 2 метра от рутера си. Това не е задължително. 

Споделяне на устройства

За да използвате устройствата едновременно с други потребители (членове на семейство, колеги в офиса) изберете Options в менюто на Mi Control Hub. От там можете да споделите устройствата до други потребители.

*Само собственика на устройството може да прави сценарии. Споделени устройства могат да се наблюдават и контролират, но не могат да се създават сценарии.

Инсталиране на устройства

Инсталиране на елементите от комплекта е изключително просто. Контролният хъб се включва е контакт относително равно отдалечен от всички планирани сензори. Сензорите се залепват с двойнозалепващо фолио (в комплекта). Моля спазвайте следните препоръки при инсталиране на модулите! Не се изискват инструменти за да инсталирате този комплект

Мултифункционален хъб

Мултифункцоналният хъб в комплекта е ядрото на системата. В него има вградени функции:

 • Алармена система
 • Нощна лампа
 • Сензор за светлина
 • Интернет радио (за сега само китайски станции има, но подлежи на настройка)
 • Звънец за врата 
 • Контрол на свързаните с него сензори
 • RGB LED лампа с промяна на цвета и силата на светлината.
 • Бутон за ръчно управление
Функциите на бутона са:
 • Единично натискане - Включва/изключва
 • Двойно натискане - Включване/Изключване на алармената система
 • Три натискания - Добавяне на допълнителни сензори
ВАЖНО: Функциите за алармена система не заменят съществуващите професионални такива. При липса на такава производителя и търговеца не носят отговорност за нанесени щети при използване на продукта.

Детектор за движение

Сензорът е инфрачервен. Използва се за детекция на движещи се хора или животни. Много ниско ниво на консумация на енергия и лесен за монтаж без инструменти.За да инсталирате сензора правилно се запознайте с диаграмата му на действие:

Има два метода за инсталиране:

 1. Без да залепвате сензора, просто го поставете на мястото където искате да работи
 2. Премахнете предпазното фолио (в комплекта) и го залепете на мястото където искате да работи
Оптималната височина на монтаж на сензора е от 1.2 метра до 2.1 метра. Под 1.2 метра дълбочината на детекция намалява, но не пречи на работата на сензора. Над 2.1 метра се образува сляпа точка под самият сензор.

Сензор за врати и прозорци

Магнитният сензор за врати и прозорци е предназначен да подава сигнал когато врата/прозорец се отвори или затвори. Инсталацията му е изключително проста. Трябва да се спазят маркировките на продукта. Обърнете внимание на диаграмата
Максималното разстояние между сензора и магнита е 22мм. 

Мултифункционален бутон

Бутона е предназначен за смяна на сценарии. Може да се използва в свободно състояние без да се закрепва никъде или да се залепи като бутон на стена/врата.

Умен контакт

Умният контакт в комплекта е предназначен за автоматизирано управление на уреди, както и статистика за тяхната консумация. При включването ще Ви е нужен преходник към европейски контакт
ВАЖНО: С този контакт можете да управляват уреди, които нямат допълнителен бутон за включване или бутона е механичен и може да се остави включен. Примери: Нощна лампа,  уреди за отопление, уреди за обезвлажняване, уреди за охлаждане, кафеварка и др.

Ресетване на сензор

Сензорите се рестартира (което също ги изтрива от управляващият хъб) чрез иглата, която ще намерите в комплекта

Добавяне на нови сензори

За да добавите нови сензори към комплекта можете да използвате следните методи:

 1. Отворете приложението за управление Mi Home. На страницата на Хъба (Mi Control Hub) изберете добавяне на устройство. Следвайте инструкциите на приложението.
 2. Натиснете 3 пъти бутона на хъба и ресетнете сензора, който искате да добавите.